[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG MITSUBISHI

Bạn có thể tìm các phụ tùng chính hãng Mitsubishi ở đâu tại Việt Nam? Không nơi nào khác ngoài hệ thống cung cấp phụ tùng của Mitsubishi Motors Việt Nam. Tiêu biểu là Mitsubishi Hồ Chí Minh – Đại lý 3S Phương Nguyên. Nơi cung cấp chất lượng dịch vụ hàng đầu dành cho xế yêu của bạn với cơ sở vật chất hàng đầu, phụ tùng chính hãng, tay nghề chuyên nghiệp của kĩ thuật viên và mức giá tốt dành cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][flipping_card image=”1347″ larger_img=”1347″ title=”Lọc nhớt” link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Floc-nhot%2F|title:L%E1%BB%8Dc%20nh%E1%BB%9Bt%20Misubishi%20|target:%20_blank” card_link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Floc-nhot%2F|title:L%E1%BB%8Dc%20nh%E1%BB%9Bt%20Misubishi%20|target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][flipping_card image=”1348″ larger_img=”1348″ title=”Lọc gió” link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Floc-gio%2F|title:L%E1%BB%8Dc%20gi%C3%B3%20Mitsubishi|target:%20_blank” card_link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Floc-gio%2F|title:L%E1%BB%8Dc%20gi%C3%B3%20Mitsubishi|target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][flipping_card image=”1349″ larger_img=”1349″ title=”Lọc nhiên liệu” link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Floc-nhien-lieu%2F|title:L%E1%BB%8Dc%20nhi%C3%AAn%20li%E1%BB%87u%20Mitsubishi|target:%20_blank” card_link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Floc-nhien-lieu%2F|title:L%E1%BB%8Dc%20nhi%C3%AAn%20li%E1%BB%87u%20Mitsubishi|target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][flipping_card image=”1350″ larger_img=”1350″ title=”Dây curoa” link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Fday-curoa%2F|title:D%C3%A2y%20curoa|target:%20_blank” card_link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Fday-curoa%2F|title:D%C3%A2y%20curoa|target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][flipping_card image=”1351″ larger_img=”1351″ title=”Má phanh” link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Fma-phanh%2F|title:M%C3%A1%20phanh%20Mitsubishi|target:%20_blank” card_link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Fma-phanh%2F|title:M%C3%A1%20phanh%20Mitsubishi|target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][flipping_card image=”1352″ larger_img=”1352″ title=”Value Selection”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][flipping_card image=”1353″ larger_img=”1353″ title=”Phụ kiện” link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Fphu-kien%2F|title:Ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%20Mitsubishi|target:%20_blank” card_link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Fphu-kien%2F|title:M%C3%A1%20phanh%20Mitsubishi|target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][flipping_card image=”1354″ larger_img=”1354″ title=”Dầu nhớt và hóa chất khác” link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Fdau-nhot-va-hoa-chat-khac%2F|title:D%E1%BA%A7u%20nh%E1%BB%9Bt%20v%C3%A0%20h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t%20kh%C3%A1c%20Mitsubishi|target:%20_blank” card_link=”url:https%3A%2F%2Fdailymitsubishi.com%2Fdich-vu%2Fphu-tung%2Fdau-nhot-va-hoa-chat-khac%2F|title:D%E1%BA%A7u%20nh%E1%BB%9Bt%20v%C3%A0%20h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t%20kh%C3%A1c%20Mitsubishi|target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Quay lại trang Dịch vụ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]